16 Krabbesholm Skov

P: P-pladsen ved iskiosken på Havnevej (N 56° 34.187', E 9° 2.919')
L: 6,6 km
Ingen markering


Der er mange muligheder for vandreruter i det stærkt kuperede terræn, hovedsageligt bevokset med bøg. Se informationsfolder om stisystemer i Krabbesholm Skov. Folderen fås på Turistbureauet.

Skoven

Krabbesholm Skov ligger på skrænterne ned mod fjorden og tilhørte tidligere Krabbesholm.

En lang periode betalte Skive-borgere en årlig afgift på 500 kr. til ejeren for fri adgang til skovens søndre del, men da Skive Kommune købte skoven, blev adgangen begrænset af aflåste låger, som man som medlem af den såkaldte Skovforening kunne få nøgle til mod en årlig afgift på nogle få kr. Skovens primære formål er nu at være rekreativt område for Skives borgere.

 

Stærkt varierende terrænforhold med højdeforskelle på op til 27-28 meter, især som følge af beliggenheden på skrænterne, men også på grund af jordbundsforhold, tilstedeværelsen af vand og de mange stier, gør skoven særdeles afvekslende.

 

Krabbesholm Skov er på ca. 50 ha. Enkelte mindre partier af skoven er nåletræsskov, men størsteparten er løvskov. Især lægger man mærke til de mange århundreder gamle egetræer. Områder med bøgeskove , og andre steder er det eg eller ahorn, der er dominant. Ved skrænternes fod er der især ask- og ahornområder.

 

Skovbundsfloraen er også alsidig med de fleste af planterne forekommende i afgrænsede samfund afhængigt af de ydre forhold. Man kan derfor mange steder få et meget godt indtryk af, hvorledes forskellige faktorer spiller ind på floraens sammensætning. Især forsommeren med dens blomstrende anemoner er god, når man vil iagttage skovbundens flora.

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77