18 Jels Odde

P: Lundø Camping (N 56° 38.259', E 9° 8.907')
L: 4,9 km
Markering: Gul


På denne tur er der en flot udsigt mod Salling og Himmerland. På Jelse Odde kan man ved lavvande gå 1 km ud i Limfjorden. Her er mulighed for at se sæler.

Halvøen Lundø

Halvøen Lundø har 2 oddedannelser, der peger dels mod nord, Jelse Odde og dels mod vest, Termø. Når du vandrer på Jelse Odde er det som at opleve Limfjordens kyster fra søsiden. Fra odden er der en smuk udsigt over Limfjordens kringlede vige og bugter, blandt andet mod vest til Salling-kysten med Grønning Øre og Astrup Vig og mod nord til den store halvø Lovns. I stenalderen svarede Lundø bedre til sit navn, for da lå Lundø som en ø i Limfjorden. Senere har landet hævet sig og havet aflejret materiale, så øen blev landfast. Derved er store dele af halvøen også omgivet af strandenge. Ved højvande kan halvøen stadig risikere at blive afskåret fra fastlandet. Lundø indgår i og grænser mod øst til et stort EU-fuglebeskyttelsesområde, der omfatter hele Lovns Bredning med tilstødende strandenge. I området yngler forskellige almindelige vandfugle, men også fåtallige arter som fx klyder. I vinterhalvåret kan ofte ses store flokke af svaner, ænder og skalleslugere. Den yderste ende af Jelse Odde bruges ofte af rastende fugle, fx skarv. Af og til ses spættet sæl i området. Der findes mange forskellige planter især i strandenge, kær og i de små strandsøer. Nogle af planterne hører til de mere sjældne. Desuden er det muligt at finde fossiler langs Lundøs kyster, især søpindsvin. Lundø har tidligere været bevokset med skov, men den blev så kraftig udnyttet, at halvøen var skovløs i flere hundrede år. Siden er anlagt små plantager, der mest består af nåletræ. De nordligste 23 ha af den flade halvø blev fredet 1965, blandt andet for at friholde arealet for sommerhusbebyggelse, bevare dets naturværdier og sikre den offentlige adgang til dem.

 

 

 

 

 

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77