37 Hjerk - Lysen - Hjortholm

P: Harre Vig (N 56° 41.775', E 8° 52.988')
L: 8,3 km
Markering: Gul

En travetur med høje klinter, fugle, udsigtspunkter og et unikt landskab. Ved lav vandstand et det muligt at gå ud til Hjortholm, hvor jægerfolket i Ertebølletiden havde boplads.

Harre Vig

På højdedragene ved Harre Vig ligger adskillige gravhøje. I sløjfede høje er der fundet grave fra yngre stenalders enkeltgravskultur og dolktid samt fra bronzealderen. Området omkring Harre Vig er desuden med sin sparsomme bebyggelse, sin landskabelige variation og de mange registrerede fund, velegnet til at belyse bebyggelsens udvikling gennem tid. Der findes en del forskellige planter langs stranden, bl.a. rejnfan (snapseurt), snerle, porse (snapseurt) og rynket rose (hyben), der desværre breder sig så voldsomt, at den gør kystnaturen fattigere på både flora og fauna. Ønsker man at fiske er der gode muligheder i hele Limfjorden. Man kan være heldig at fange ål, hornfisk, sild og havørred, når det er sæson. Desuden kan man samle muslinger og østers overalt i fjorden. Man kan roligt spise muslingerne fra fjorden. En tommelfingerregel siger dog, at man ikke bør spise muslinger i månederne maj, juni, juli og august.

Hjerk Bjerg

Selvom Hjerk Bjerg ikke er en ø, afholdes her hvert år ø-lejr. På lejren er hygge og samvær i højsæde. Ø-lejrens tema er gamle håndværk, så der smedes knive, støbes smykker og laves sølvkæder samt arbejdes med træ, fedtsten, læder, uld og pileflet. På ø-lejren er ingen planlagte aktiviteter. Man deltager i det, der måtte opstå i løbet af dagen. Om aftenen er der bål og fællessang. 4 store sovetelte er slået op, et køkkentelt, et håndværkertelt og et kontortelt op rundt om den lille træbygning, som rummer opvaske-, vaske- og baderum. Mens lejren står på, er forbipasserende velkomne til at kigge ind og få en snak og en kop kaffe.

”Havnen” ved Lysen Bredning

I 1800-tallet dannede tangen ud til Hjortholm sammen med stranden på nordsiden ved Lysen Bredning en naturhavn, hvor større skibe på grund af stor vanddybder kunne lægge til. Her kunne de laste og losse uden at betale afgifter. Det var til stor irritation for Skive by, og da byen i 1869 fik anlagt en havn, blev der indsendt en klage til regeringen. Havnedriften ved Lysen Bredning blev herefter forbudt, selvom den lille naturhavn lå ideelt for Vest- og Nordsalling.

Slusen ved Lysen Odde

Slusen er bygget i 1899 og styrer, at saltvandet fra fjorden ikke trænger ind i Hjerk Nor ved højvande og derved ødelægger græsningen på de store, inddæmmede engarealer.

Hjerk Nor

Hjerk Nor byder på rige natur-oplevelser. Floraen og faunaen i området er rig på mange forskellige vilde planter, bl.a. smukke arter af gøgeurt. Området er et godt udgangspunkt for en snapseurtetur, idet man også kan finde mange vilde krydderurter. Omkring Hjerk Nor er der fundet køkkenmøddinger. Køkkenmøddinger er opstået i tilknytning til ertebøllekulturens bopladser i ældre stenalder og består af muslingeskaller, ben m.m.. Man kan finde køkkenmøddinger flere steder langs stenalderhavets kystlinie. Slusen ved Hjerk Nor/Lysen Odde 6. Hjortholm Hjortholm er en delvis overskyllet halvø. Ved normal/lav vandstand kan man gå ud på halvøen. Hjortholm har ligesom flere andre steder ved Hjerk Nor været boplads for jægerfolket i ældre stenalders ertebøllekultur. Man kan være heldig at finde flækker og andre forarbejdede redskaber i flint.

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77