39 Sesterodde

P: Vile Kirke (N 56° 43.169', E 8° 51.635')

L: 5,2 km
Markering: Blå

Denne rute har fine udsigtspunkter. I de sorte klinter ved Følvig er det muligt at finde 60 millioner år gamle fossiler. Ruten går gennem et ældre, hyggeligt sommerhusområde.

 

Vile Kirke

Vile Kirke er placeret på et højt punkt i landsbyen. Kirken består af et romansk kor og skib. Der er et sengotisk vesttårn, som er opført af rå kampesten i senmiddelalderen samt våbenhus fra 1795 på sydsiden. De romanske dele er rejst af granitkvadre. Norddøren er tilmuret og syddøren, der er i brug, er på et tidspunkt udvidet. På nordsiden af kor og skib er rundbuevinduerne genåbnet. Kirken blev totalt istandsat i 1947-48 ved arkitekt S. VigNielsen. På gavlen ses initialerne TTMT - ØG for kirkeejeren (1793-1804) Th. Thomsen og Marie Thomsen, på Østergård i Åsted. To oprindelige rundbuevinduer er fremdraget under restaurering og genåbnet. I 2000 blev en ny smuk glasmosaik indmuret bag alteret. Når man går ind i kirken fanger øjet glasmosaikken, der giver en pragtfuld lysvirkning i kirken. Kunstneren er Poul Ebbe Nielsen, der stammer fra Salling. Kirkerummet præges af den smukke oprindelige korbue med kraftige og profilerede kragsten. På alterbordet, der er nyopført af gamle kvadrer, står et nyt trækors. Det tidligere altermaleri fra 1920, der forestiller Gethsemane, er ophængt i kirken. De små barokprofi lerede alterstager stammer fra 1702. Granit døbefonden er romansk af den vestjyske type med fi re kors på kummen. Fadet er fra 1700-tallet. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra 1800-tallet, som efterligner renæssancens stilform. Vile Kirke ligger mellem to gravhøje. Navnet Vile er navnet på Odins bror, og kirkeområdet kan i forhistorisk tid have været et helligt sted. Det er ikke ualmindeligt, at man valgte at placere kirken, hvor de hedenske offerpladser lå.

Sommerhusområdet ved Vile

Ved kysten vest for Vile ligger et hyggeligt sommerhusområde. De fl este huse er fra 1970’erne og beliggende på store naturgrunde med god beplantning. Man kan roligt slentre en tur i området og nyde de hyggelige huse og den grønne frodighed.

Sesterodde

Skrænterne ved Sesterodde består af en meget sort lerart kaldet brandenler eller glimmerler. I leret kan man finde de såkaldte krabbeboller, der er aflejringer dannet omkring en død krabbe eller lignende, der er faldet ned i leret. Hvis man er heldig, kan man her finde store krabbeboller (op til 40 cm i diameter), der ligger i leret som delvis forvitrede runde ”æg”. Langs stranden findes en del forskellige planter, bl.a. rejnfan og porse (snapseurter), snerle og rynket rose (hyben). Rynket rose breder sig desværre så voldsomt, at den gør kystnaturen fattigere på både flora og fauna.

Fiskeri i Limfjorden

Ønsker man at fi ske er der rige muligheder i hele Limfjorden. Man kan fange ål, hornfisk, sild og havørred, når det er sæson. Fisketegn kan købes på SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter. Desuden kan man overalt i fjorden samle muslinger og østers. Man kan roligt spise muslingerne fra fjorden. En tommelfingerregel siger dog, at man ikke bør spise muslinger i månederne maj, juni, juli og august.

Vile Put & Take og Gårdbutik

Er man til mere sikker fangst er Vile Put & Take en mulighed. Søen er på 3000 m2og ligger i naturskønne omgivelser. Her er dagligt åben kl. 6.00-22.00. Fiskearten er regnbueørred, og der udsættes dagligt nye fi sk. Vile Put & Take ligger på Vilevej 7, Vile, 7870 Roslev, ca. 800 m fra parkeringspladsen, hvor vandreruten starter. I gårdbutikken, der findes i umiddelbar tilknytning til fi skesøen, kan man låne fiskestænger samt købe grej og orm. Butikken er åben hver eftermiddag og har også et sortiment af slik, øl og vand, samt en række unikke tekstilvarer fra eget værksted.

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77