41 Pinen - Harre Vig

P: Pinen (N 56° 44.587', E 8° 51.325')
eller Harre Vig (N 56° 41.775', E 8° 52.988')
L: 10,6 km
Markering: Gul

Ruten går gennem nogle af de kønneste Limfjordslandskaber og langs kysten, gennem mindre sommerhusområder. Turen afbrydes af landbrugsarealer og fortsætter over det inddæmmede Harre Nor, forbi Nauster fra Vikingetiden og langs Harre Vig Golfbane og ad rester af oksevejen forbi ruinerne af en kirke fra 1100-tallet.

Færgefart ved Sallingsund – Pinen og Plagen

Færgestederne ved Sallingsund og Vilsund fik disse navne, fordi det ofte var en pine og en plage at komme over sundet. Man sejlede med åbne pramme, hvorpå mennesker og stude blev stuvet sammen, så man kan nok forestille sig, var det ikke den store fornøjelse på en regnfuld og blæsende efterårsdag. Det skulle ikke blæse meget, før færgen slet ikke kunne sejle. Man sejlede med den åbne færge over sundet frem til 1873, hvor den kommunale færgefart mellem Glyngøre og Nykøbing begyndte. Fra 1924, hvor personbiltrafikken vandt frem, begyndte man at krydse sundet mellem Pinen og Plagen med en motorfærge. Denne trafik fortsatte indtil Sallingsundbroens blev åbnet.

Sallingsundbroen

Fra midten af 1930’erne begyndte de første spekulationer om en bro over Sallingsund. Man så det som et led i en nordvestjysk diagonalvej fra Århus over Viborg, Skive og Mors til Hanstholm. Arbejdet på broen blev dog først igangsat i november 1973, og den blev indviet af Dronning Margrethe II den 30. maj 1978.

Pinenhus

Allerede i 1670 blev der opført et lille gæstgiveri, hvor Pinenhus ligger i dag. Det var i første omgang blot tænkt som et sted, hvor man kunne søge læ for vejr og vind, når man ventede på færgen, men det udviklede sig snart til et egentligt gæstgiveri og i 1726 blev det kongelig privilegeret. I dag drives Pinenhus som et moderne hotel og konferencecenter.

Stranden ved Sallingsund

De op mod 30 m høje skrænter langs kysten vidner om den store erosion fjorden påfører landet. Vandet har ædt store dele af kysten gennem årene. En lokal landmand har således observeret, at fjorden gennem de sidste 30 år har gnavet sig 10 m ind i landet. På stranden er det muligt at fi nde ledeblokke. En stor ledeblok ligger kun få meter fra det skilt, der markerer, at her går et stærkstrømskabel under fjorden til Mors. Blokken er en rombeporfyr ført hertil fra det norske grundfjeld af isen under sidste istid. I strandkanten kan man også finde opskyllet ålegræs, sargassotang og karagentang samt nogle små brune poseagtige alger, som kaldes østerstyve, da de kan ”stjæle” østers fra muslingebankerne. Som kim sætter algen sig fast på østersen. Når algen vokser fyldes den med luft, som trækker den opo mod overfl aden, hvorved den hiver østersen fri af bunden.

Harre Nor

Fjordarmen, der går ind her, er bevokset med tagrør i et bredt bælte langs stranden. Inderst i Harre Nor er der en gammel pumpestation, der ikke længere er i brug. Der er etableret en idyllisk beliggende lille sø tæt op af løvskoven, der strækker sig helt ned til tagrørerne Terrænet kan virke lidt ufremkommeligt, men der er etableret en gangbro på det mest sumpede område.

Naust

Naust er et oldnordisk ord for skibsstade, et skur eller hus ved søen, hvori fartøjet står om vinteren. På stranden ligger to bådnauster som i 1958 blev undersøgt af Nationalmuseet og dateret til Vikingetiden eller tidlig Middelalder. Nausterne ses som to ½ meter høje og 28 meter lange jordvolde med åbning ud mod fjorden.Skibene er formentligt trukket op mellem voldene ved hjælp af træruller, her blev de støttet med træpæle eller lignende og dækket med brædder. Skibene har stået mellem voldene vinteren over beskyttet mod vejr og vind.

Harre Vig Golfklub

Harre Vig Golfklub blev, med sponsorstøtte fra en række lokale virksomheder, åbnet i august 1997. Golfbanen er nok en af Danmarks smukkest beliggende med udsigt over Harre Vig fra næsten samtlige huller. I forbindelse med etableringen af golfbanen skete en omfattende naturgenopretning med bl.a. frilægning af vandløb. Et stisystem gennem vildtvoksende skov og moseområder forbinder mange greens og teesteder. Man må gerne tage en rask travetur og nyde naturen på golfbanen Man skal dog holde sig på stierne og passe på fl yvende golfbolde.

Kapeldalen og Vor Frue Kirke

Hulvejen, som endnu er i brug, går under navnet Kapeldalen. Den blev i middelalderen brugt som studevej fra Pinen færgested og videre over Hjerk frem til Balling og Kjærgårdsholm. I Kapeldalen lå et romansk kapel ”Vor Frue Kirke”. Om kapellets tilblivelse fortælles: ”En gang for mange år siden kom en umådelig rig adelig dame kørende ad den dybe hulvej vest for Harre by. Her kom hun i svær livsfare, og i sin nød anråbte hun Vorherre om bistand, og for at give bønnen mere vægt, tilføjede hun et løfte om ”at bygge et hus til Guds moders ære” ved den gamle hulvej. Vorherre hjalp den fornemme dame, og hun holdt også sit løfte og byggede en kirke eller et kapel ved vejen ca. 300 meter før man når til Harre Vig.”

Harre Vig

På højdedragene ved Harre Vig ligger adskillige gravhøje. I sløjfede høje er der fundet grave fra yngre stenalders enkeltgravskultur og dolktid samt fra bronzealderen. Langs stranden fi ndes en del forskellige planter, bl.a. rejnfan og porse (snapseurter), snerle og rynket rose (hyben). Rynket rose breder sig desværre så voldsomt, at den gør kystnaturen fattigere på både fl ora og fauna. Stranden ud for parkeringspladsen ved Harre Vig er velegnet til badning og er godkendt som Blå Flag badestrand.

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77