42 Bjørnshøje - Pinen

P: Pinen (N 56° 44.587', E 8° 51.325')

L: 3,5 km
Markering: Blå

Færgefart ved Sallingsund – Pinen og Plagen

Der har været færgefart over Sallingsund lige så længe, man kan huske. Færgestedet forbandt Thy og Mors med resten af Jylland. Færgestederne ved Sallingsund fik deres navne, fordi det ofte var en pine og en plage at komme over sundet. Man sejlede med åbne pramme, hvorpå mennesker og stude blev stuvet sammen, så man kan nok forestille sig, det ikke har været den store fornøjelse på en regnfuld og blæsende efterårsdag. Der skulle ikke megen blæst til, før færgen ikke kunne sejle. Man sejlede med den åbne færge over sundet frem til 1873, hvor den kommunale færgefart mellem Glyngøre og Nykøbing begyndte. Fra 1924, hvor personbiltrafikken vandt frem, begyndte man igen at krydse sundet mellem Pinen og Plagen med en motorfærge. Denne trafik varede ved, indtil Sallingsundbroen blev åbnet.

Sallingsundbroen

Fra midten af 1930’erne begyndte de første spekulationer om en bro over Sallingsund. Man så det som et led i en nordvestjysk diagonalvej fra Århus over Viborg, Skive og Mors til Hanstholm. Arbejdet på broen blev dog først igangsat i november 1973 ved en offi ciel ceremoni af daværende trafikminister Jens Kampmann. Broen stod færdig i 1978 og blev indviet den 30. maj af Dronning Margrethe II. Allerede i 1670 blev der opført et lille gæstgiveri, hvor Pinenhus i dag ligger. Stedet var i første omgang blot tænkt som et sted, man kunne søge læ for vejr og vind, når man ventede på færgen, men udviklede sig snart til et egentligt gæstgiveri, der i 1726 blev kongeligt privilegeret. I dag drives Pinenhus som et moderne hotel og konferencecenter, og her er også en glimrende restaurant med udsigt over Limfjorden, Sallingsundbroen og Mors.

Kongehøj

I kort afstand øst for Bjørnshøje ligger den store Kongehøj, som strækker sig 40 m over havet. Højen er en usædvanligt velbevaret gravhøj, som med sin højde giver en god landskabsvirkning og en fantastisk udsigt.

 

Bjørnshøje

Bjørnshøje er en gruppe på 13 meget velbevarede høje. Højene er store, smukke og overvejende lyngbevoksede. Kun ganske få af højene i gruppen er overpløjede. Der er i nogle af højene fundet grave fra yngre bronzealder. Bjørnshøje udgør en del af en lang række høje, beliggende ned gennem Salling.

 

Primitiv overnatningsplads ved Kildeborg

I den tildligere lergrav ved Kildeborg findes en primitiv overnatningsplads. Her kan man slå telt op for en enkelt nat eller overnatte i shelter.

 

Stranden ved Sallingsund

De op mod 30 m høje skrænter langs kysten vidner om den store erosion fjordens bølger påfører landet. Vandet har ædt store dele af kysten gennem årene. En lokal landmand har således observeret, at fjorden gennem de sidste 30 år har gravet sig 10 m ind i landet. På stranden er det muligt at finde ledeblokke. En stor ledeblok ligger kun få meter fra det skilt, der markerer, at her går et stærkstrømskabel under fjorden til Mors. Blokken er en rombeporfyr ført hertil af isen fra det norske grundfjeld under den sidste istid. I strandkanten kan man bl.a. finde en mængde opskyllet ålegræs. Det blev tidligere brugt til at stoppe madrasser og tække huse med. På stranden findes desuden sargassotang, som er kommet fra Sargassohavet på bunden af skibe. På lignende måde sker der også ændringer i dyrelivet i fjorden. I dag kan knivmuslingen findes i store mængder, mens den for bare nogle få år siden stort set ikke fandtes i fjorden.

 

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77