44 Halkhoved

P: Durupvej (N 56° 44.587', E 8° 51.325')
L: 4,7 km
Markering: Blå

 

Turen går gennem skov og mose. Fra nordsiden af skoven er der en flot udsigt over Limfjorden til Mors og Fur. Fra sydsiden er der en fin udsigt over Nordsallings kulturlandskab

Sallingbanen og færgefart til Mors

Sallingbanen udgik ved sin anlæggelse i 1884 fra havnemolen i Glyngøre, hvor der i årene fra 1873 – 1978 var færgeoverfart til Nykøbing Mors. Fra 1889 blev der etableret en jernbanestation på havnen i Nykøbing, så togene nu kunne køre direkte ombord på færgen og sejle med over. Persontrafikken på Sallingbanen ophørte i 1971. Der blev dog frem til 1978 stadig fragtet gods på skinnerne til Glyngøre. Den tidligere Sallingbane er i dag omdannet til en kombineret vandre- og cykelsti, Salling Natursti, som følges på en del af vandreruten.

Sallingsund og Omegns Museum

I den gamle stationsbygning åbnede i 1990 på initiativ af en lokal forening det lille museum ”Sallingsund og Omegns Museum”. Museet har en stationær udstilling om Sallingbanen, fotoudstyr og fiskeri samt løbende særudstillinger med bl.a. kunst, levende museum og udstillinger specielt for børn. Museet har åbent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 12-16,samt lørdag og søndag kl. 12-16 i sommermånederne. I vinterhalvåret kan der være åbent om søndagen, når der er særudstillinger.

Remise-stranden

 Stranden ved Glyngøre kaldes i folkemunde remise-stranden, da den ligger umiddelbart neden for den gamle jernbaneremise. Stranden er en af Limfjordens bedste badestrande. Remise-stranden har Blå Flag, og det er en børnevenlig sandstrand med gode muligheder for ophold og badning. Ønsker man at fiske er der rige muligheder i hele Limfjorden. Man kan være heldig at fange ål, hornfisk, sild og hav- ørred, når det er sæson. Ud for kysten ved Glyngøre er der specielt gode muligheder for at fange havørred og fladfisk. Fisketegn kan købes på SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter. Desuden kan man overalt i fjorden samle muslinger og østers. Man kan roligt spise muslingerne fra fjorden, da vandkvaliteten er god. En tommelfingerregel siger dog, at man ikke bør spise muslinger i månederne maj, juni, juli og august.

Halkhoved

 Plantage Halkhoved Plantage blev etableret i det let kuperede terræn nordøst for Glyng- øre omkring år 1900. Plantagen består af en blanding af løv- og nåletræer. Skovbundsfloraen og faunaen i området er, som det ofte ses i nåletræsdominerede plantager, artsfattig. Desuden spiller den vindudsatte placering på kanten af Limfjorden ind på træer og urters vækstforhold. Således formes træerne af vestenvinden og bliver aldrig ret store, og den flora, der findes i plantagen, er tolerant over for salt, som blæser ind fra fjorden.Halkhoved Plantage er privat ejet, så færdsel må kun foregå på veje og stier og kun mellem kl. 6.00 og solnedgang.

Sæby

 Navnet Sæby kan have sin oprindelse i ordet ”Søby” – byen ved søen. I gammel tid gik Limfjorden væsentlig længere ind i landet, helt ind til, hvor den nu udtørrede Grynderup Sø ligger. Sæby Sogn var dengang en halvø, der på tre sider var afskåret fra resten af Salling af Limfjorden. Flere fund tyder på, at Sæby næsten har været en ø.

Sæby Kirke

Kirken i Sæby stammer tilbage fra Valdemarernes tid, som strækker sig fra ca. 1150 - 1250. Da man var afskåret af fjordvandet fra at benytte kirken i det nærliggende Nautrup, har man fundet det nødvendigt at bygge en kirke, selvom sognet har været sparsomt befolket. Kirken ligger ensomt og smukt knejsende på en bakkeskråning. Den er ikke særlig stor og har et romansk kor og skib med et lille våbenhus ved syddøren. Våbenhuset blev i forbindelse med en gennem-gribende restauration i 1951-52 opført i gule mursten. Resten af kirken er opført i granitkvadre og har begge sine døre i behold. Alterbordet i kirken er fornyet i 1656, og altertavlen er en renæssanceopbygning fra starten af 1600-tallet med en billedindsats fra 1952. Døbefonden er af granit og i romansk stil, mens prædikestolen er et flot stykke snedkerarbejde fra 1593 med stafferinger fra 1659. Kirken har tidligere været besmykket med to unggotiske figurer, som i dag er på Nationalmuseet. Sæby Kirke er åben for besøg hele året mandag – lørdag kl. 8.00 – 16.00.

Planetstien

Den del af Salling Natursti, der løber fra Glyngøre til Durup er omdannet til en planetsti, hvor solen og dens ni planeter kan beses i størrelsesforholdet 1:1 milliard. Solen, som er fremstillet i stål, er placeret i Glyngøre, mens den yderste planet Pluto står i Durup. Planeterne er hugget ud i sten af den lokale billedhugger Claus H. Nielsen.Ved hver af planetmodellerne står en informationstavle med oplysninger om planeten og afstanden til den næste planet. Yderligere information om Planetstien kan fås i særskilt folder, som man finder ved rutens begyndelse eller den kan rekvireres ved henvendelse til SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter.

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77