8 Grættrup

P: Fjordvej (N 56° 44.718', E 9° 7.101')

L: 2,2 km
Markering: Blå

Udgangspunkt for denne rute er mindestenen for Grættrup Kirke, som blev nedrevet i 1552. Fortsæt til kysten ad den gamle hulvej og langs stranden, hvor der er mange sten og mulighed for at finde fossiler.

 

Grættrup Kirke

Grættrup Kirke blev opført i 1200-tallet, og virkede, på grund af sin synlighed fra fjorden, som et pejlemærke for fiskere. I 1552 blev kirken revet ned på befaling af kong Chr. III, da bønderne i området var så fattige, at de ikke kunne brødføde en præst. Stenene fra kirken blev anvendt af Junget Kirke, hvor folk fra Grættrup også måtte søge hen for kirkegang. Både Grættrup og Junget Kirke hørte under herregården Jungetgård. Jungetgård er opført nogenlunde samtidig med, at Grættrup Kirke blev revet ned, og dele af herregården kan derfor være bygget af materialer fra kirken. Kirkegården blev holdt ved lige i mange år efter kirkens nedrivning. Først omkring 1870 begyndte man at dyrke jorden, hvor kirkegården engang lå. På et tidspunkt har der været gravet grus i området, men man stoppede udgravningen, da man fandt en mængde menneskeknogler. Et gammelt sagn beretter, at der mellem de to sogne Grættrup og Thise, som indtil kirkenedlæggelsen udgjorde et pastorat, løb et skeldige, som ikke er synligt i dag. Engang opstod der strid mellem bønderne fra Grættrup og Thise om, hvor sogneskellet var, så der blev indkaldt til et møde på åstedet. Præsten, som boede i Grættrup, skulle afgøre tvisten, og vidnede under ed på, at "her gik skellet, så sandt, som han stod på Grættrup-jord og på egne ben". Senere fortalte en pige, der tjente hos præsten, at præsten havde muld og fugleben i støvlerne og vidnede falsk. Præsten blev som straf lagt i en spigertønde - en tønde. Tønden skulle trækkes af to stude, hvis øjne var tilbundne. Hvor studene gik med tønden, skulle skellet være. Studene blev spændt for ved fjorden og gik ud og ind med mange bugtninger ned til Gåsemosen. Der, hvor de standsede, blev præsten begravet i en høj, som herefter kaldtes Præstehøj. En mindesten og en lille mindehave for kirken blev afsløret i 1952, 400 år efter kirkens nedrivning. Mindehaven ligger, hvor kirkediget i sin tid strakte sig. Kirken kan i dag anes på marken vest for mindepladsen, hvor man kan se kalk- og murstensrester, og en lille del af kirkediget kan endnu ses i mindehaven.

Stranden

Vandreruten forløber ad en gammel hulvej til stranden. På stranden er der en smuk udsigt over Limfjorden og over til Vesthimmerland. Her er gode muligheder for at finde forsteninger og se mange forskellige fuglearter.

Primitiv overnatningsplads

Hos Solvejg Sieg Sørensen og Martin Mørch, Vejsmarksvej 16, Grættrup findes en primitiv overnatningsplads. Stedet er en lille skovhave med toilet og bålplads. Pladsen ligger ca. halvanden km fra stranden. Ring i forvejen på tlf.nr.: 9759 7160. 4

Landsbyen Skove

Den lille landsby Skove ligger i den sydlige del af Junget Sogn, og var tidligere en del af Grættrup Sogn. Der var indtil omkring 1940 en Hollandsk vindmølle i byen. Desuden var Skove tidligere et aktivt fiskerleje, med livlig aktivitet på stranden neden for byen. Der er i dag ingen spor af hverken mølle eller fiskeriaktiviteter.

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77