9 Brokholm Sø

P: Brokholm Naturcenter (N 56° 43.420', E 9° 5.558')
L: 1,3 km
Ingen markering

 

Brokholm Sø er et genskabt naturområde. På Videnskabernes Selskabskort fra 1795 er søen angivet og dækker ca. det nuværende retablerede område. Det gik med denne tidligere sø som med mange af landets andre våde områder: da landbrugskonjunkturerne blev bedre blev de udtørret. Først ved afgrøftning, senere ved at området blev inddæmmet, og vandet blev pumpet ud.

De seneste grundvandssænkninger i området er gennemført af Brokholm Sø Landvindingslag i 1953, og indtil genopretningen har laget udnyttet de tørlagte arealer til landbrugsproduktion. I slutningen af forrige århundrede vender konjunkturerne igen og, det bliver forholdsvist dyrt at vedligeholde digerne og pumpe vandet ud. Landvindingslaget henvendte sig derfor til Skov- og Naturstyrelsen for at få vurderet mulighederne for at genskabe søen. Efter en lang forhandlingsperiode med amt, kommune og lodsejere, blev der iværksat en jordfordeling, hvor jorden i søområdet og i den nærliggende Havbjerg skov blev erhvervet af staten, enten ved ren handel eller ved jordbytte fra andre ejendomme, der blev opkøbt til formålet.

Søen

Den genskabte sø stod færdig i 1999 og er på 83 ha og det omliggende engområde på ca. 60 ha. Det er en forholdsvis lav sø med en max. dybde på ca. 2 m, og over store områder meget fladvandet. Det betyder, at den er et eldorado for både trækkende og ynglende vand- og vadefugle og, den virker desuden som et værdifuldt filter for næringsstofferne før udløbet i Hinderup Å og endeligt i Limfjorden.

Mosen

Et af de væsentligste tilløb til søen kommer fra Gåsemosen, som er et gammelt tørvegravningsområde. Staten ejer nu ca. 2/3 af mosen eller ca. 38 ha. Den udgør også et værdifuldt naturområde, som er grundlag for andre fugle- og dyrearter.

Havbjerg Skov

Da forhandlingerne om søgenopretningen startede, blev der fra lokalt hold udtrykt ønske om at få den suppleret med et skovanlæg på højdedraget øst for søen. Her var et område med forholdsmæssig ringe landbrugsjord og små utidssvarende ejendomme. Det lykkedes at erhverve 108 ha, som nu er tilplantet med løv- og nåletræer i forskellige blandingsforhold tilpasset de forskellige jordtyper.

Det samlede område udgør nu en enestående naturlokalitet. Det skovfattige Salling har fået en skov, og sammen med søen, mosen og det omgivende landbrugsland er der skabt en biotop, som rummer en rig variation af dyr, planter og insekter.

Fortidsminder

Området har været beboet siden oldtiden. Under tilplantningen af skoven blev der konstateret talrige spor efter oldtidsbebyggelser – stolpehuller og hustomter. I søen blev der udgravet en bebyggelse – en vandmølle fra middelalderen på den såkaldte borgbanke ved søens udløb i Hinnerup Å.

Faciliteter

Naturcenter Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med de tidligere Sundsøre og Sallingsund kommuner indrettet et nyt naturcenter i en ejendom ved søbredden. Her skal skoler, institutioner og offentligheden have mulighed for nærmere at studere området. Med de mange varierede biotoper danner stedet ideelle muligheder for studier af naturen – både flora og fauna. Se folder: Velkommen til Brokholm Naturcenter. Vandreture og publikumsfaciliteter I skovområdet er der afmærket vandreruter og ridestier. Der er tre p-pladser – den ene har en hyggelig grillplads. Ved søen er det gamle pumpehus indrettet til fugleobservationstårn, der er vandrestier på et stykke af østbredden til en udsigts- og rasteplads. Ved naturcentret er en primitiv lejrplads, samt en udstilling om stedets kulturhistorie. Faciliteter for handicappede Ved Naturcentret er der et offentligt handicaptoilet. Der er handicapsti fra naturcentret til fugletårnet og i skoven fra pplads til grill-pladsen. Borde/bænke og shelteret er bygget i handicapvenlig udformning.

Vandrerute.dk
Vandrerute.dk er en mobilside med rutebeskrivelser til vandreruterne i Skive Kommune.

Med vandrerute.dk kan du tage oversigten over kommunens vandreruter med i lommen, og læse om ruternes seværdigheder og natur når du er på vej.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Østerbro 7
DK-7800 Skive
+45 96 14 76 77